PAKHTOONS T10 TEAM

Pakhtoon

SHAHID
AFRIDI (ICON)
AMJED
JAVED
MOHAMMED
NABI
LIAM
DAWSON
FAKHAR
ZAMAN
TAMIM
IQBAL
DWAYNE
SMITH
AHMAD
SHAHZAD
IMRAN
KHAN
MOHAMMAD
IRFAN
SOHAIL
KHAN
UMAR
GUL
KHURSHEED
AFRIDI
SAQLAIN
HAIDERS
NAJIBULLAH
ZADNAN