PAKHTOONS T10 TEAM

Shahid
Afridi (ICON)

UMAR
GUL

SOHAIL
KHAN

KHURSHEED
AFRIDI

SAQLAIN
HAIDERS

MOHAMMAD
IRFAN

NAJIBULLAH
ZADNAN

Ahmed
Shehzad

Amjad
Javed

Liam
Dawson

Fakhar
Zaman

Imran
Khan

Mohammad
Nabi

Dwayne
Smith

Tamim
Iqbal